Hakaniementori on nykytilassaan ylimittainen ja vaikeasti hahmotettava. Sen varsinainen aukioalue ei rajaudu rakennuksiin, vaan katuihin. Torilta puuttuu turvallisuuden tunnetta lisäävä selusta.

TORILLE UUSI ITÄREUNA

Selusta syntyy ja torin mittakaava paranee uudella rakennuksella. Hakaniemen torikatu on sovelias paikka lisärakentamiselle, kadulla kun ei ole liikenteellistä merkitystä. Katua nyt reunustavat puurivit täydentävät uudisrakennuksen ja tarjoavat sille bulevardimaisen läntisen edustan. Samalla rakennuksen itäpuolinen puistikko rajautuu ja rauhoittuu omaksi alueekseen.

Toisin kuin Rautatientori (9), Hakaniementori tarvitsee reunalleen melko korkean itäreunan. Rakennus voi olla 3-4-kerroksinen, ja sen alimman kerroksen tulisi olla välittömästi torin toimintaa palvelevaa ja täydentävää.

HAKANIEMENTORI

Hakaniemen torikatu

Kallio

10