Kirurgisen sairaalan eteläpuolinen puistopiha korkeine puineen on aidattu osaksi sairaala-aluetta. Se on kuitenkin passiivisessa käytössä.

OIKOPOLKU OLESKELUA VARTEN

Puistoalue on jaettavissa kahteen osaan siten, että sairaalalle jää sen pohjoinen osa. Kulmasta lohkaistu uusi julkinen puistoalue muodostaa samalla oikoreitin Kasarminkadulta Tähtitorninkadulle.

Kahden puistoalueen rajalle syntyy luontevasti tasoero. Se muodostaa turvallisen selustan julkisen puiston penkkiriville, jossa voi nauttia auringosta pitkin päivää. Kasarmikatua vasten olevan historiallisen rauta-aidan voi siirtää tähän uuteen rajakohtaan.

KIRURGINKULMA

Tähtitorninkatu / Kasarmikatu

Ullanlinna

12